Tongliang Great Banyan
Pescadors Lighthouse
Decoy Gun in Wai-an Village
Daguoyeh Basalt Columns
Penghu Erkan Ancient Residences
Xiaomen Geology Gallery
Penghu Great Bridge
Neian Recreation Area
Penghu Aquarium